O4: Ohjaaminen partiossa

O4: Ohjaaminen partiossa

Osaamisalue: Ohjaaminen
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Koulutusohjaaja -koulutus
Esitiedot: Partiojohtaja -jatkokoulutus (Ko-Gi), suositellaan pestausvalmentajan koulutusta
Tavoitteet: Ymmärtää ohjaamisen merkityksen partiopesteissä, projekteissa ja johtajaksi kasvamisessa. Osaa edistää ohjaamista toimintatapana partio-organisaatiossa.

Sisältö

  • Johtamisen, ohjaamisen, valmentamisen ja kouluttamisen erot
  • Ohjaaminen kouluttamisen ja oppimisen välineenä
  • Ohjaamisen työkalut
  • Projektin tekijöiden ohjaaminen

Koulutusmenetelmät

  • Aktivoiva luento ja pari/ryhmätyö
  • Ohjaava keskustelu
  • Pohdintatehtävä ennakkoon ja toiminnallinen menetelmä

Lähiopetuksen kesto: 4 tuntia

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

1

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite