O3: Valmentaminen

O3: Valmentaminen

Osaamisalue: Ohjaaminen
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Valmentaja -koulutus
Esitiedot: Partiojohtaja -peruskoulutus ja pesti-, ohjelma- tai lippukuntajohtaja -koulutus tai vastaavat tiedot.
Tavoitteet: Ymmärtää valmentajan roolin, tuntee valmentamisen työkalut ja soveltaa valmentamista omassa toimintaympäristössään. Ymmärtää partion pestijärjestelmän ja tuntee sen työkalut, sekä osaa soveltaa niiden käyttöä osana valmentamista

Sisältö

  • Valmentamisen käsite
  • Valmentajan rooli ja toimintatavat
  • Valmentamisen välineet ja soveltaminen toimintaympäristöön
  • Ratkaisukeskeisen valmentamisen perusteet
  • Yksilön ja ryhmän valmentamisen ja fasilitoinnin työkalut
  • Partion pestijärjestelmä ja pestityökalut
  • Omat vaikutusmahdollisuudet piirin toimintaan ja tuki oman pestin toteuttamiseen

Koulutusmenetelmät

  • Aktivoiva luento ja toiminnallinen menetelmä
  • Ohjaava keskustelu
  • Ennakkotehtävä ja pari/ryhmätyö

Lähiopetuksen kesto: 6 tuntia

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

1

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite