O2: Pesti ja rekrytointi

O2: Pesti ja rekrytointi

Osaamisalue: Ohjaaminen
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Pestijohtaja
Esitiedot: Partiojohtaja -peruskoulutus tai vastaavat tiedot
Tavoitteet: Osaa ohjata lippukunnassa toimivia vapaaehtoisia omissa pesteissään.

Sisältö

  • Aikuisen vahvuudet ja kehittymisalueet
  • Aikuisen itsearvioinnin (oma toiminta ohjaajana ja osaamisen kehittyminen) tukeminen sekä uusien oppimistarpeiden havaitseminen ja uusiin oppimistarpeisiin liittyviin koulutuksiin ohjaaminen
  • Rekrytointi ja perehdyttäminen käytännössä
  • Pestin merkitys vapaaehtoistoiminnassa
  • Pestikeskustelun toteuttaminen
  • Rakentavan ja kehittävän palautteen antaminen

Koulutusmenetelmät

  • Aktivoiva luento ja toiminnallinen menetelmä
  • Ohjaava keskustelu
  • Ennakkotehtävä ja pari/ryhmätyö

Lähiopetuksen kesto: 5 tuntia

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

1

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite