Aktiivinen kuuntelu

Tarpoja osaa kuunnella. Hän tunnistaa omia ja toisten vahvuuksia.

Tarpojat jakautuvat pareihin. Toinen parista toimii haastattelijana, joka saa ainoastaan osoittaa hyväksyntää nyökkäämällä. Hän ei saa kommentoida mitään, vaan ainoastaan kuunnella. Toinen parista kertoo lyhyehkön tarinan hetkestä, jolloin kaikki meni hyvin ja hän koki onnistuneensa. Kertoja voi esimerkiksi kertoa, mistä onnistuminen johtui ja mitä oppimiaan taitoja tai luovuutta hän tilanteessa käytti. Kun kertoja on saanut tarinansa loppuun, kuuntelija kertoo vielä takaisin kuulemansa tarinan niin, että hän korostaa niitä vahvuuksia ja taitoja, joita hän havaitsi kertojan tarinassa. Lopuksi vaihdetaan rooleja.

Taitoalueet

Vuorovaikutustaidot,

Johtamistaito

Itsensä johtamisen taidot, Vuorovaikutustaidot,

Johtajan tehtävät

Johtaja ohjeistaa harjoituksen niin, että sekä kertoja että kuuntelija ymmärtävät tehtävänsä. Tarvittaessa johtaja auttaa kuuntelijaa tehtävässä huomata kertojan vahvuudet ja luovuuden käytön.

Kasvatustavoitteet

Ihmissuhteet, Itsetuntemus, Osaaminen ja ongelmanratkaisu,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kolo,

Kesto

15min,

Aktiviteetin yläkäsite