Meemi

Seikkailija kehittää medialukutaitoaan ja tuntee yhteisöllisyyttä: seikkailija osaa käyttää meemejä, osaa yhdistää ne partiokontekstiin ja tuntee yhteenkuuluvuutta partioliikkeeseen.

Seikkailijat laativat omia partiomeemejä.

Taitoalueet

Arjen taidot, Luovuus, Medialuku, Partiokulttuuri,

Johtamistaito

Visiointitaidot,

Johtajan tehtävät

Sammon tehtävä: Sampo selittää, mikä meemi on, jos seikkailijat eivät tiedä sitä ennestään. Sampo etsii esimerkkejä meemeistä sekä hankkii sopivia meemipohjia seikkailijoille joko paperisena tai digitaalisena. Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja hakevat ohjeet sammolta ja ohjeistaa vartiotaan.

Kasvatustavoitteet

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen, Yhteisöön kuuluminen,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kololla,

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite