Lupaus ja ihanteet

Seikkailija osaa seikkailijoiden ihanteet, tunnuksen ja lupauksen sekä ymmärtää niiden sisällön ikäänsä nähden sopivalla tasolla.

Seikkailija oppii partiolupauksen, seikkailijoiden ihanteet ja tunnukset. Seikkailija osallistuu lupauksenantoon.

Seikkailijan ihanteet ovat:

– Kunnioittaa toista ihmistä.

– Rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä.

– Olla luotettava.

Taitoalueet

Katsomustaidot, Partiokulttuuri,

Johtamistaito

Itsensä johtamisen taidot,

Johtajan tehtävät

Sammon tehtävä: Sammon tehtävänä on tehdä lupauksesta, ihanteista ja tunnuksesta ymmärrettäviä seikkailijoille. Sampo näyttää seikkailijoille mallia siitä, miten ihanteiden mukaan eletään.

Kasvatustavoitteet

Maailmankatsomus, Yhteisöön kuuluminen,

Pakollinen

1

Ryhmäkoko

Yksin,

Paikka

Kämpällä, Kololla, Metsässä, Ulkona,

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite

aktiviteetti