LR Rastipäällikkö

Ydinaines (must know) Täydentävä tietämys (should know) Erityistietämys (nice to know)
Taustatiedot
2 h
Pt-kilpailuiden yleisjärjestelyt 

Tulostoimisto

 

Ongelmat

Pt-kisan perusidea ja tavoitteet 

Mitä tietoa tulostoimisto tarvitsee

 

Yleisiä periaatteita ongelmatilainteisiin

Järjestelyorganisaatio rastipäällikön näkökulmastaKilpailun suunnitteluaikataulu

 

Rastien ja tulostoimiston yhteistoiminta

Suoraviivainen interpolointi

 

Tuomarineuvoston rooli

Kilpailutehtävät
4 h
Suunnittelun yleisperiaatteet 

Arvostelun suunnittelu

 

Tehtäväpaperit

Mitä tehtävällä mitataanSuunnittelussa huomioitavat asiat

 

Mitä arvostellaan, miksi ja miten

Eri tehtävätyypit

Arvostelun toteutus

 

Tehtäväkäskyt

Arvostelulomakkeet

Arvostelun testaus Vastauslomakkeet
Rastit 2 h
Rastin toiminta 

Rastin järjestelyt

 

Rastihenkilöstön koulutus

Rastialueen suunnitteluVartioiden ohjaaminen

Suorituspaikkojen suunnittelu ja määrät

Toiminta rastilla

 

Rastimateriaalit

Rastin rakentaminen ja purku

 

Ohjeistus

Ajanotto rastilla

Rastipäällikön kansio

Rastin talous

 

Rastimieskokoukset

Kuljetukset

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite