LR Järjestelytoimikunta

Ydinaines (must know) Täydentävä tietämys (should know) Erityistietämys (nice to know)
Taustatiedot 2h
Partiotaitokilpailut osana partiotoimintaa

Kilpailutoiminta

Partiotaitokilpailujen kokonaisuus

Partioaate ja kilpailutoiminnan tavoitteet

Hyvä kilpailu

Säännöt ja järjestelyohjeet

Järjestelyaikataulu

Organisaatio

Kilpailukutsu, ennakko-ohje

Erilaiset kilpailut
Piirin kilpailutoimikunta, tuomarikorttijärjestelmä
Kilpailujen valvonta
SP:n kilpailuryhmä
Ydin 7h
Tehtävien ja arvostelun suunnittelu

Radat

Rastin toiminta

Tulokset

Oman piirin erityispiirteet kisoissa

Hyvä tehtävä, vaatimukset

Tehtäväkokonaisuus, tehtäväluettelo

Tehtävän paperit

Tehtävien testaus

Arvostelu

Kilpailumaaston valinta

Ratojen suunnittelu

Etenemisaikataulu

Suorituspaikkojen ja henkilötarpeen laskenta

Rastipäälliköiden ja henkilöstön koulutus ja ohjaaminen

Tulostoimiston toiminta

Tulosten laskeminen

Tulosten kuljetus, vastaanotto ja käsittely

Piiri määrittelee itse

Arvostelun ja pisteytyksen vaiheet

Tehtävien järjestys ja rastipaikat

Mallivastausten ja tulosten esittäminen

Rastit 3h
Tukitoiminnot Huolto
EA

Viestintä

Talous

Yleisjärjestelyt

Sisäinen viestintä

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite