L5: Lippukunnan toiminnan kehittäminen

L5: Lippukunnan toiminnan kehittäminen

Osaamisalue: Toiminnan laatu ja kehittäminen

Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Valmentaja-koulutus

Esitiedot: Partiojohtaja–peruskoulutus sekä ohjelma-, pestijohtaja tai lippukunnanjohtaja -koulutus tai vastaavat tiedot.

Tavoitteet: Osaa valmentaa arvioida ja tukea lippukuntia niiden päivittäisessä toiminnassa ja kehityksen eri vaiheissa.

Sisältö

  • Lippukunnalla käytössä olevat mittarit, niiden rakentuminen ja luotettavuus sekä niiden valmentaminen

Koulutusmenetelmät

  • Aktivoiva luento
  • Aktivoiva luento ja pari/ryhmätyö
  • Ohjaava keskustelu

Lähiopetuksen kesto: 2 tuntia

Päiväys 21.12.2017

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

1

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite