L3: Toiminnan kehittäminen (Ko-Gi)

L3: Toiminnan kehittäminen (Ko-Gi)

Osaamisalue: Toiminnan laatu ja kehittäminen
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Partiojohtajajatkokoulutus (Ko-Gi)
Esitiedot: Partiojohtajaperuskoulutus
Tavoitteet: Osaa suunnitella, johtaa ja arvioida suuren kehittämishankkeen partiossa. Tuntee ja osaa soveltaa laadun parantamisen ja kehittämisen menetelmiä sekä kehittämisen logiikkaa. Osaa analysoida lippukunnan tai muun partio-organisaation toiminnasta ja toimintaympäristöstä tarjolla olevaa tietoa.

Sisältö

  • Kehittämiskohteiden löytäminen, jäsentäminen, rajaus ja mittaaminen
  • Kehittämishankkeen tavoitteen asettaminen, budjetointi ja resurssisuunnittelu
  • Kehittämishankkeen suunnittelu, toteutus, johtaminen ja jatkuva arviointi
  • Työkaluja hankkeen valintaan, suunnitteluun, ratkaisumallien etsimiseen ja toteutukseen
  • Partiomenetelmä ja kasvatustavoitteet osana kehittämistoimintaa
  • Kehittämishankkeen lopputulosten arviointi hankkeen onnistumisen, tavoitteiden saavuttamisen, kasvatustavoitteiden ja hankkeen vaikuttavuuden näkökulmista

Koulutusmenetelmät

  • Aktivoiva luento ja pari/ryhmätyö
  • Aktivoiva luento ja toiminnallinen menetelmä
  • Pohdintatehtävä ennakkoon ja luento

Lähiopetuksen kesto: 12 tuntia

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

1

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite