L3 Toiminnan kehittäminen (Ko-Gi)

Sisältö  Ydinaines (must know)  Täydentävä tietämys (should know)  Erityistietämys (nice to know) 
Kehittämiskohteiden löytäminen, jäsentäminen, rajaus ja mittaaminen 

 

Nykytilan ymmärtämisen keinoja, esim. juurisyyt ja niiden analysointi  

Ongelma- ja tavoitelähtöinen kehittämistarpeen löytäminen ja määrittely  

Partiotoiminnan nykytilan analysointi  

Nykytilan tietolähteiden hyödyntäminen  

 

Laadun määritelmä, laadun eri näkökulmat, laadun arvioinnin menetelmät sekä lippukunnan toiminnan mittarit 

Laatujohtaminen 

Partion järjestelmät toiminnan arvioinnissa. Esim. Hämeen partiolaisten Loisto-lippukunta laatujärjestelmä. 

Partiotoiminnan laatukriteerit  

Strategisen suunnittelun periaatteet 

Strategian valmisteluprosessi partiotoiminnan eri tasoilla ja mahdollisuus vaikuttaa siihen 

 

Kehittämisen kaari ja kehittämisprojekti 

 

Kehittämisen vaiheet: tavoitetila, nykytila, toimenpidesuunnnitelma, seuranta ja arviointi.  

Kehittämisprojektin tavoitteen asettaminen, suunnittelu, toteutus, johtaminen ja arviointi  

Luovan ongelmanratkaisun menetelmiä  

 

Joko  

Vesiputous vs. ketterä kehittäminen tai PDCA-ajattelu  

Jatkuvan parantamisen menetelmät toiminnan johtamisessa 

 

Muutosjohtaminen ja viestintä johtamisen välineenä  

Innovointi- ja ideointimenetelmät 

 

Kehittämisen kaari ja kehittämisprojekti 

 

Kehittämisen vaiheet: tavoitetila, nykytila, toimenpidesuunnnitelma, seuranta ja arviointi.  

Kehittämisprojektin tavoitteen asettaminen, suunnittelu, toteutus, johtaminen ja arviointi  

Luovan ongelmanratkaisun menetelmiä [Rivityskohta][Rivityskohta]Kehittämishanke osana lasten ja nuorten partio-ohjelmaa  

Kehittämishankkeen lopputulosten arviointi hankkeen onnistumisen, tavoitteiden saavuttamisen, kasvatustavoitteiden ja hankkeen vaikuttavuuden näkökulmista  

Tavoitteiden mitattavuus 

 

Johtamistavan valinta omassa pestissä 

Muutosjohtaminen ja strateginen johtaminen käytännössä 

 

Strategisen tavoitteen asettaminen 

Ylemmän tason tavoitteiden jakaminen uusiksi tavoitteiksi 

 

Johtamisen keinojen merkitys lippukunnan toiminnalle 

Päivitetty viimeksi 26.4.2018 

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite