L2: Kehittämishankkeen suunnittelu

L2: Kehittämishankkeen suunnittelu

Osaamisalue: Toiminnan laatu ja kehittäminen
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Organisaatiossa toimiminen -koulutus
Esitiedot: Partiojohtaja -peruskoulutus tai vastaavat tiedot
Tavoitteet: Osaa suunnitella ja toteuttaa partiotoiminnan tai lippukunnan kehittämishankkeen lippukunnassa tai piirissä. Tuntee kehittämiseen liittyviä menetelmiä moduulin laajuuden mukaisesti ja osaa soveltaa niitä.

Sisältö

 • Kehittämishankkeen toteuttamisen perusprosessin ymmärtäminen ja soveltaminen, sisältäen:
  • Nykytilan jäsentäminen, tavoitteen määrittäminen
  • Ratkaisujen kehittely ja ratkaisukeinojen valinta
  • Toteutuksen suunnittelu
  • Toteutuksen seuranta ja tulosten arviointi
 • Lisäksi perusprosessin vaiheisiin liittyviä menetelmiä osallistujien tarpeiden mukaan
 • Kehittämishankkeen toimeksiannon ja projektisuunnitelman tekeminen

Koulutusmenetelmät

 • Aktivoiva luento ja pari/ryhmätyö
 • Aktivoiva luento ja toiminnallinen menetelmä

Lähiopetuksen kesto: 3 tuntia

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite