Ennakkoluulot

Kehota osallistujia kuvittelemaan, että huoneen toisessa päädyssä on plusmerkki ja toisessa miinusmerkki. * Kerro, että luet nyt eräitä väitteitä. Ne, jotka ovat eri mieltä, menkööt miinuspäätyyn, samaa mieltä olevat menevät puolestaan pluspäätyyn. Ne, joilla ei ole mielipidettä, voivat pysyä huoneen keskellä, mutta heillä ei ole puheoikeutta. * Lue nyt ensimmäinen väite. * Kun kaikki ovat valinneet paikkansa, pyydä huoneen päädyissä seisovia perustelemaan mielipiteensä. Heidän pitäisi yrittää perusteluillaan saada toiset vaihtamaan puolta. * Anna perusteluja varten n. 5 minuuttia aikaa. * Kun kaikki halukkaat ovat esittäneet puheenvuoronsa, halukkailla on mahdollisuus vaihtaa paikkaa huoneessa. * Lue nyt toinen väite, jonka jälkeen kaikki taas hakevat paikkansa ja perustelevat mielipiteensä. * Kun kaikki väitteet on luettu, siirtykää palautekeskusteluun.Palautekeskustelu* Millaisia tunteita harjoitus herätti? * Olivatko valinnat vaikeita? Miksi? * Oliko vaikeaa olla huoneen keskellä, josta ei saanut puhua? * Perustuivatko keskustelussa käytetyt argumentit tosiasioihin vai tunteisiin? * Kummanlaiset argumentit tehosivat paremmin? * Ovatko harjoituksen tapahtumat verrattavissa tosielämän tilanteisiin? * Voiko kuka tahansa tulla toimintaamme mukaan? Mitä esteitä on? Miten itse omalla toiminnallani voin näitä esteitä kumota? * Olivatko esitetyt väitteet mielekkäitä? * Oliko harjoituksesta hyötyä?http://www.mll.fi/toiminta/nuorisotyo_ja_kouluyhteistyo/koulurauha/koulurauha-aineistoja_vuosilta_1/koulurauha-aineis to_2004-2005/erilaisuuden_arvostaminen_ja_kan/ylakouluille/

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kolo,

Kesto

10 min,

Aktiviteetin yläkäsite