KV-trainee

Samoaja tuntee kansainvälistä partiotoimintaa. Hän osallistuu kv trainee –koulutukseen.

KV-trainee on koulutusohjelma kansainvälisestä partiotoiminnasta ja vaikuttamisesta kiinnostuneille. Samoaja perehtyy Suomen Partiolaisten ja molempien maailmanjärjestöjen, WAGGGGS:n ja WOSM:n, toimintaan sekä kehittää valmiuksiaan toimia kansainvälisessä partioympäristössä. 

Taitoalueet

Kansainvälisyys, Vaikuttaminen, Visiointitaidot, Vuorovaikutustaidot,

Johtamistaito

Itsensä johtamisen taidot, Organisointitaidot, Visiointitaidot, Vuorovaikutustaidot,

Johtajan tehtävät

Johtajan tehtävä: - Luotsin tehtävä: Luotsin tehtävänä on auttaa samoajaa löytämään tarvittavaa tietoa osallistumismahdollisuuksista ja auttaa ilmoittautumisessa.  

Kasvatustavoitteet

Itsetuntemus ja itsensä kehittäminen, Järjestäytyneen yhteispelin hallitseminen, Johonkin kuuluminen ja sitoutuminen, Yhteiskunnallinen vaikuttaminen, Yhteisöön kuuluminen,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Yksin,

Paikka

Muu,

Kesto

viikonloppu,

Aktiviteetin yläkäsite