Luontoselostaja

Ympäristön havainnointi on kuin urheilun selostamista. Nimeämme jonkun vartiomme jäsenistä selostajaksi, joka saa mukaansa puhelimen ja lähtee lähiympäristöön. Löydettyään sopivan paikan hän soittaa vartiolleen ja kaiutinominaisuus laitetaan päälle. Selostajan tehtävänä on kertoa kaksi minuuttia ympäristössä tapahtuvista asioista puhelimen toisessa päässä olevalle muulle ryhmälle. Vartionjohtaja toimii kellottajana. Havainnoija voi kertoa esimerkiksi viisi asiaa ihmisistä ja viisi ympäristöstä (esim. äänet, hajut, tunnelma). Kun kaksi minuuttia on kulunut, selostaja palaa takaisin ja tehtävä puretaan miettimällä vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Missä selostaja oli? Millaisia asioita ryhmä sai selostajan havaintojen perusteella selville? Mikä jäi epäselväksi? Millaisiin asioihin selostaja oli kiinnittänyt huomionsa?

Lähde: Uteliaammin, rohkeammin, hauskemmin! (Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus)

Taitoalueet

Luonto,

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Luontosuhde, Osaaminen ja ongelmanratkaisu,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kesto

30 min,

Aktiviteetin yläkäsite