Minä-vaakuna

Tarpoja tunnistaa omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan.

Tarpoja tekee itsestään vaakunan. Hän jakaa vaakunan viiteen osioon. Asioita voidaan kuvata minä-vaakunassa tekstein tai piirrossymbolein. Tarpoja kirjaa ja piirtää osioon 1 onnellisen tapahtuman elämästään, osioon 2 tärkeän tämän hetken tavoitteen, osioon 3 vaikean asian, jonka on saavuttanut, osioon 4 taidon tai ominaisuuden, jota toiset kaipaavat hänen poissa ollessaan ja osioon 5 oman moton, joka on myönteinen ja kuvaa tarpojaa itseään. Vaihtoehtoisesti vaakunaan voi täyttää esimerkiksi, mikä on tarpojalle tärkeintä, mitä hän pelkää tai mistä asioista hän ei puhu muille. Vaakunat puretaan keskustelemalla pienissä ryhmissä. Vaakunan voi myös tehdä niin, että alue jaetaan kuuteen osaan. Jokainen miettii itsestään kolme asiaa, joilla kuvailisi itseään, mitkä piirteet tai ominaisuudet kuvaavat itseä parhaiten. Nämä voi kirjata joko sanoin tai kuvin. Tämän jälkeen pari piirtää vaakunan toiselle puoliskolle kolme asiaa tai ominaisuutta, joilla hän kuvailisi pariaan. Piirtämisen jälkeen parit keskustelevat piirrostensa yhtäläisyyksistä ja eroista.

Lähde: Terve minä – Tukioppilastoiminnan koulutusmateriaali itsetuntemuksesta.

Taitoalueet

Johtamistaito

Itsensä johtamisen taidot,

Johtajan tehtävät

Johtaja auttaa tarpojia pääsemään liikkeelle tehtävän kanssa. Hän auttaa tarpojia tarvittaessa löytämään omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan kyselemällä lisäkysymyksiä ja johdattelemalla tarpojien pohdintoja.

Kasvatustavoitteet

Itsetuntemus, Osaaminen ja ongelmanratkaisu,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kolo,

Kesto

15min,

Aktiviteetin yläkäsite