KO8: Monipuolinen kouluttaminen

KO8: Monipuolinen kouluttaminen

Osaamisalue: Kouluttaminen
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Koulutusohjaaja -koulutus
Esitiedot: Partiojohtaja -jatkokoulutus (Ko-Gi), suosituksena pestijohtaja -koulutus
Tavoitteet: Ymmärtää monipuolisen kouluttamisen sekä aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) merkityksen partiossa. Osaa johtaa monimuotokoulutuksen, ohjata kouluttautujia sekä arvioida oppimista ja osaamista. Soveltaa e-oppimisen välineitä partiokoulutukseen monipuolisesti.

Sisältö

  • Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) partiokoulutuksessa
  • Monimuotoisen partiokoulutuksen suunnitteleminen ja johtaminen sekä monimuotoisten opintosuoritusten ohjaaminen
  • Itsenäisten oppimistehtävien laatiminen ja niiden suorittamisen ohjaaminen
  • E-oppimisen perusteet ja erilaiset työkalut sekä niiden soveltaminen partiokoulutuksen toteuttamisessa

Koulutusmenetelmät

  • Ennakkotehtävä ja pari/ryhmätyö
  • Pohdintatehtävä ennakkoon ja luento
  • Pohdintatehtävä ennakkoon ja toiminnallinen menetelmä

Lähiopetuksen kesto: 4 tuntia

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

1

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite