KO7: Koulutusjärjestelmä ja koulutussuunnittelu 2

KO7: Koulutusjärjestelmä ja koulutussuunnittelu 2

Osaamisalue: Kouluttaminen
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Koulutusohjaaja -koulutus
Esitiedot: Partiojohtaja -jatkokoulutus (Ko-Gi), suosituksena pestijohtaja -koulutus
Tavoitteet: Ymmärtää koulutusjärjestelmän kokonaisuuden ja osaa suunnitella, arvioida sekä kehittää piirin tai muun partio-organisaation koulutustoimintaa.

Sisältö

  • Partiokoulutuksen ja koulutusjärjestelmän tarkoitus, tavoitteet, rakenne ja sisällöt syvällisesti
  • Partiokasvatuksen, osaamisen ja koulutusjärjestelmän keskinäinen suhde
  • Koulutusjärjestelmän soveltaminen piirin tai vastaavan partio-organisaation koulutustoiminnan suunnittelussa
  • Koulutusjärjestelmän arviointi ja kehittäminen
  • Koulutustapahtuman järjestäminen piirin tai muun partio-organisaation tapahtumia hyödyntämällä (esim. lpk-päivät, vuosikokoukset, suurtapahtumat)

Koulutusmenetelmät

  • Aktivoiva luento ja toiminnallinen menetelmä
  • Ohjaava keskustelu
  • Toiminnallinen menetelmä ja ennakkotehtävä

Lähiopetuksen kesto: 4 tuntia

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

1

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite