KO6: Koulutustoiminta piirissä

KO6: Koulutustoiminta piirissä

Osaamisalue: Kouluttaminen
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Koulutusohjaaja -koulutus ja valmentajakoulutus
Esitiedot: Partiojohtaja -jatkokoulutus (Ko-Gi), suosituksena pestijohtaja -koulutus. Piirin perehdytys koulutustoimintaan omassa partiopiirissä (n. 2h).
Tavoitteet: Ymmärtää piirin koulutustoiminnan kokonaisuuden ja osaa soveltaa sitä roolissaan koulutusohjaajana tai pestausvalmentajana.

Sisältö

  • Piirin koulutusorganisaatio ja sen toiminta
  • Piirin/keskusjärjestön koulutustoiminnan käytäntöjen tunteminen ja niiden soveltaminen partiopiirin koulutuksen tarvekartoitukseen, suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin
  • Piirin koulutustoiminnan vuosikellon laatiminen
  • Yhteistyö koulutustoiminnan sidosryhmien kanssa (lippukunnat, piirin muut ryhmät, muut piirit, keskusjärjestö ja partion ulkopuoliset tahot)
  • Lippukunnalle tai muulle partio-organisaatiolle räätälöidyn koulutuksen toteuttaminen

Koulutusmenetelmät

  • Ennakkotehtävä ja pari/ryhmätyö
  • Pohdintatehtävä ennakkoon ja luento
  • Pohdintatehtävä ennakkoon ja toiminnallinen menetelmä

Lähiopetuksen kesto: 2 tuntia ja piirin perehdytys

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

1

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite