KO2: Koulutusjärjestelmä ja koulutussuunnittelu 1

KO2: Koulutusjärjestelmä ja koulutussuunnittelu 1

Osaamisalue: Kouluttaminen
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Pestijohtaja -koulutus
Esitiedot: Partiojohtaja -peruskoulutus tai vastaavat tiedot
Tavoitteet: Ymmärtää koulutusjärjestelmän perusteet ja osaa tehdä lippukunnan koulutussuunnitelman. Osaa toimia tukena aikuisen kouluttautumisessa.

Sisältö

  • Partion koulutusjärjestelmä: koulutuskokonaisuuksien tavoitteet ja kohderyhmät
  • Piirin ja keskusjärjestön koulutustarjonnat
  • Yksilöiden ja organisaatioiden erilaisten koulutustarpeiden tunnistaminen sekä lippukunnan aikuisten ohjaaminen erilaisiin koulutuksiin
  • Lippukunnan koulutussuunnitelman laatiminen
  • Koulutuksen monimuotoiset suoritustavat
  • Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen partiossa, mukaan lukien partiossa hankitun osaamisen kuvaaminen eri tavoin (esim. virtuaaliset osaamismerkit ja partio-CV)
  • Monimuotoisen partiokoulutuksen etätehtävien ohjaaminen (esim. partiojohtaja -peruskoulutuksen johtamisharjoitus)

Koulutusmenetelmät

  • Toiminnallinen menetelmä ja ennakkotehtävä
  • Ennakkotehtävä ja pari/ryhmätyö
  • Pohdintatehtävä ennakkoon ja luento

Lähiopetuksen kesto: 3 tuntia

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

1

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite