KO2 Koulutusjärjestelmä ja koulutussuunnittelu 1

Sisältö Ydinaines (must know) Täydentävä tietämys (should know) Erityistietämys (nice to know)
Koulutusjärjestelmä Koulutuskokonaisuuksien tavoitteet ja kohderyhmät

 

Koulutusjärjestelmän materiaalit

Koulutusjärjestelmän osaamisalueet  
Koulutustarjonta Koulutusta järjestävät tahot

 

Koulutuskalenteriin tutustuminen

  Partion ulkopuolinen koulutus
Koulutustarpeiden tunnistaminen Pestilähtöinen koulutusajattelu Koulutuksen merkitys lippukunnan toiminnalle  
Koulutussuunnitelman laatiminen Lippukunnan koulutustilanteeseen tutustuminen (Kuksa) ja suunnitelman laatiminen Pitkän tähtäimen koulutussuunnittelu lippukunnan henkilöstöresurssin tukena Yksilön tilanteen huomioiminen koulutuksiin ohjaamisessa
Monimuotoinen suorittaminen Mitä monimuotokoulutus partiossa tarkoittaa?

 

Kouluttautuminen lippukunnassa: yksittäisen moduulin suorittaminen lippukunnassa

Monimuotoisen kouluttautumisen hyödyt

Piirin/SP:n tarjoama monimuotokoulutus

 
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kokonaisuus teoriassa

 

Osaamisen kuvaaminen eri tavoin (esim. partio-CV tai sähköiset osaamismerkit)

   
Etätehtävien ohjaaminen PJ-kurssin johtamisharjoituksen ohjaaminen Monimuotoinen kouluttautuja lippukunnassa  

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite