KO1: Ryhmänohjaajakoulutus lippukunnassa

KO1: Ryhmänohjaajakoulutus lippukunnassa

Osaamisalue: Kouluttaminen

Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Ryhmänohjaajakouluttajakoulutus

Esitiedot: Tervetuloa partioon -koulutus tai vastaavat tiedot. Suositellaan partiojohtaja -peruskoulutusta.

Tavoitteet: Ymmärtää ryhmänohjaajan tehtävän partiossa ja osaa toteuttaa ryhmänohjaajakoulutuksen (ROK) lippukunnassa.

  • Sisältö
  •  Samoajien vertais- ja lähijohtajaroolit ja niiden vaatima osaaminen
  • Samoajien ryhmänohjaajakoulutuksen sisältö
  • Ryhmänohjaajakoulutuksen toteutuksen järjestelyt
  • Koulutusrupeaman suunnittelumalli
  • Partion keskeisimmät koulutusmenetelmät

Koulutusmenetelmät

  • Aktivoiva luento ja toiminnallinen menetelmä
  • Toiminnallinen menetelmä ja ennakkotehtävä
  • Ennakkotehtävä ja pari/ryhmätyö

Lähiopetuksen kesto: 6 tuntia

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

1

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite