Riippuvuus

Luotsi asettaa huoneen keskelle kaljapullon ja toteaa sen edustavan kaikkia riippuvuuksia. Alkuun pohdimme, mihin asioihin voi liittyä riippuvuutta. Päihteiden lisäksi riippuvainen voi olla myös esimerkiksi pelaamisesta. Luotsi pyytää samoajia etsimään etäisyyden ja ottamaan asennon, joka kuvaa heidän omaa suhdettaan riippuvuuksiin. Kuinka lähelle asetumme, millaisia eroja löytyy?

Millaisen asennon jokainen ottaa – torjuvan, innokkaan, uteliaan?
Kun olemme etsineet paikkansa ja asentonsa, saa kertoa sen verran kuin haluaa. Keskustelemme myös siitä, ettei aina ole kysymys vain omasta riippuvuudesta. Esimerkiksi perheenjäsenen riippuvuus vaikuttaa suoraan koko perheeseen.

Taitoalueet

Itsestä huolehtiminen,

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Itsetuntemus, Terveys ja turvallisuus, Toisten kunnioittaminen,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite