K4: Ikäkausiohjelman perusteet (tarpoja/samoaja/vaeltaja)

K4: Ikäkausiohjelman perusteet (tarpoja/samoaja/vaeltaja)

Osaamisalue: Kasvatus
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Luotsi -koulutus
Esitiedot: Partiojohtaja -peruskoulutus tai vastaavat tiedot
Tavoitteet: Ymmärtää yhden ikäkauden ohjelman rakenteen ja kuinka sitä suunnitellaan ja johdetaan. Ymmärtää, miten nuorille tarjotaan partiomaista toimintaa.

Sisältö

 • Ikäkausien kasvatustavoitteet pääpiirteissään
 • Ikäkausien ohjelmaan liittyvät merkit, ohjelmatapahtumat, ohjelman rakenne, aktiviteetit sekä käytännön vinkkejä toteutukseen
 • Ikäkauden lupauksen ja ihanteet
 • Ikäkausien yhteistyön merkitys käytännössä
 •  Ryhmän rakenne, koko sekä edellytykset toimia ryhmänä
 •  Ikäkauden johtajamallit sekä toimintaa tukevat henkilöt ja tahot
 • Partiomenetelmä käytännössä toiminnan toteuttamisessa
 • Ikäkauden yhteistyötahot (lpk, alue, piiri, SP, KV).
 •  Toiminnan suunnittelun periaatteet ja merkitys
 • Ikäkauden tukimateriaaleihin perehtyminen
 • Retken merkitys kasvatuskeinona ja osana partio-ohjelmaa

Koulutusmenetelmät

 • Aktivoiva luento
 • Pari/ryhmätyö
 • Toiminnallinen menetelmä

Lähiopetuksen kesto: 3 tuntia

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

1

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite