K2 Ikäkausiohjelman perusteet (sudenpennut/seikkailijat)

Sisältö Ydinaines (must know) Täydentävä tietämys (should know) Eritystietämys (nice to know)
Kasvatustavoitteet Kasvatustavoitteiden perusrakenne ja “oman” ikäkauden kasvatustavoitteiden sisältö

 

Muiden ikäkausien kasvatustavoitteiden sisällöt  
Ohjelman käyttö Ikäkauden ohjelman rakenne ja termit   Kasvatustavoitteiden yhteys partio-ohjelman rakenteeseen

 

Lupaus ja ihanteet Ikäkauden lupaus ja ihanteet

 

Kaikki partioihanteet  
Siirtymävaiheet Siirtymävaiheen järjestäminen Siirtymävaiheen riskit partiotoiminnan jättämisessä

 

 
Ryhmän rakenne ja koko Ikäkauden ryhmärakenne partio-ohjelman tukena Perusteet lauman/joukkueen rakenteelle

 

 
Johtajamalli Akelan/sammon pesti ja häntä tukevat aikuiset Lippukunnan ohjelmatoiminnan rakenne

 

Aikuisen merkitys ikäkaudessa
Partiomenetelmä Partiomenetelmän käyttö partiotoiminnassa

 

Partiomenetelmä toiminnan laadun mittarina

 

Lasten ja nuorten oppiminen
Yhteistyötahot LPK:n, alueen ja piirin ikäkausitapahtumat SP:n ohjelmapainotukset

 

 
Toiminnan suunnittelu Ryhmän toimintakalenteri ja kokouksen rakenne

 

   
Tukimateriaalit Johtajakansio ja SP:n nettisivut Tukeva materiaali (askartelu-, leikki- tms.)  
Retki Luonnossa toimiminen osana partiomenetelmää:

Retken käyttö kasvatuskeinona

Luonnon hyödyntäminen toimintaympäristönä Retkiohjelman suunnittelu Retkestä tiedottaminen Johtajan rooli retkellä (koti-ikävä, avun ja ohjauksen tarve käytännön toimissa)

Luonnon huomioiminen toiminnassa esim. taitojen oppiminen, iltanuotiot, elämyksellisyys ajatuksenherättäjänä  

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite