Jollailua

Seikkailija osaa jollan purjehdukseen perusmanööverit.

Seikkailija harjoittelee jollan ohjaamista ja purjeiden säätämistä.  

Taitoalueet

Itsestä huolehtiminen, Rohkeus, Vesillä liikkuminen,

Johtamistaito

Itsensä johtamisen taidot,

Johtajan tehtävät

Sammon tehtävä: Sampo valvoo purjehdusharjoituksia ja auttaa ja opastaa seikkailijoita. Jollalla liikuttaessa on turvaveneessä aina oltava valvoja. Valvojan tulee olla tehtävään perehtynyt partiojohtaja tai muu aikuinen. 

Kasvatustavoitteet

Itsetuntemus, Luontosuhde, Terveys ja turvallisuus,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Vesillä,

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite

aktiviteetti