Johtolanka

Seikkailija kehittyy havainnointikyvyssään sekä ongelmanratkaisutaidoissaan.

Seikkailijat seuraavat johtolankapolkua.

Taitoalueet

Luovuus,

Johtamistaito

Vuorovaikutustaidot,

Johtajan tehtävät

Sammon tehtävä: Sampo suunnittelee polun. Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja johtaa vartiotaan pohdinnoissa.

Kasvatustavoitteet

Osaaminen ja ongelmanratkaisu, Ryhmässä toimiminen,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kämpällä, Kololla, Ulkona,

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite