J6 Lippukunnan toiminnan johtaminen

Sisältö Ydinaines (must know) Täydentävä tietämys (should know) Erityistietämys (nice to know)
Toiminnan kehittäminen kasvatustavoitteiden pohjalta Kasvatustavoitteiden kokonaisuus

 

Osaamisen kehittämisen näkökulma lippukunnan kehittämisessä

   
Nykytilanteen tunteminen Välineet tutkia lippukunnan nykytilaa (KeLi, LPK-viisari, laatutyökalut, SWOT-analyysi) Palautteen keräämisen tavat ja palautteen käyttö kehittämiskohteiden valinnassa  
Toiminnan kehittäminen Valmentajan tuki

 

Kehityskohteiden muuttaminen mitattaviksi tavoitteiksi

Johtajiston sitouttaminen kehittämiseen  
Kehittämiskohde Yhteistyö kehittämiskohteen tavoitteiden ja toimenpiteiden luomiseksi Kehittämisen näkökulmia partiotoiminnassa  

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite