J5: Johtaminen partiossa 2

J5: Johtaminen partiossa 2

Osaamisalue: Johtaminen
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Ohjelma-, pesti- ja lippukunnanjohtaja -koulutukset
Esitiedot: Partiojohtaja -peruskoulutus tai vastaavat tiedot
Tavoitteet: Osaa johtaa lippukunnan toimintaa huomioiden kaikki ikäkaudet ja partio-ohjelman monipuolisuus. Ymmärtää pitkän aikavälin suunnittelun merkityksen lippukunnan toiminnassa.

Sisältö

  • Partion johtamiskäsitys
  • Piirin ja keskusjärjestön kalenterien käyttäminen toiminnan suunnittelun tukena
  • Tavoitteellisen-, strategisen- sekä muutosjohtamisen keinot lippukunnan toiminnassa
  • Toiminnan kehittäminen erilaisten tilastojen avulla
  • Eri ikäkausien huomioiminen lippukunnassa
  • Lippukunnassa toimivien johtajien ja aikuisten motivoiminen ja sitouttaminen
  • Erilaisten toimintaryhmien (esim. sisu- ja maahanmuuttajatoiminta) huomioiminen

Koulutusmenetelmät

  • Aktivoiva luento ja toiminnallinen menetelmä
  • Ohjaava keskustelu
  • Ennakkotehtävä ja pari/ryhmätyö

Lähiopetuksen kesto: 3 tuntia

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

1

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite