T4 Turvallinen toimintakulttuuri lippukunnassa

Sisältö Ydinaines (must know) Täydentävä tietämys (should know) Erityistietämys (nice to know)
Turvallisen toiminnan vaatimukset Partiotoiminnan turvallisuuteen liittyvät dokumentit.

 

(esim. Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeet, Suomen Partiolaisten turvallisuusmääräykset ja -ohjeet vesillä, Turvallisesti yhdessä -ohjeistus, turva-aikuinen, oman partiopiirin kriisiviestintäohje)

 

Johtajan vastuu partio-ohjelman turvallisesta toteutuksesta.

 

Turvallisuusohjeistuksen merkitys lippukunnan johtamisessa

 

Kriisiviestintä

Ennakoivan toimintatavan merkityksen ymmärtäminen
Lippukunnan turvallisuus Lpk:n toimintaympäristöön liittyvät turvallisuusohjeet

 

(esim.kolon hätäuloskäynnit, sammuttimet ja pelastussuunnitelma)

 

Toiminta lpk:ssa kun havaitaan korjattavaa turvallisuuteen liittyen.

 

Kaluston kunto ja käyttöopastus.

 

Taloudellinen turvallisuus ja vakuutukset.

 

Turvallisuusjohtaminen lippukunnassa

 

Turvallisuusuunnitelmakäytännöt

 

Toimintaympäristön tunteminen turvallisuuden näkökulmasta

Turvallisuusnäkökulma toiminnansuunnittelussa

 

(lyhyen- ja pitkäntähtäimen suunnittelu)

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite