J3: Partiojohtajaperuskoulutuksen johtamistehtävä

J3: Partiojohtajaperuskoulutuksen johtamistehtävä

Osaamisalue: Johtaminen

Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Partiojohtaja -peruskoulutus

Esitiedot: Tervetuloa partioon –koulutus tai vastaavat tiedot

Tavoitteet: Osaa toimia vastuullisena johtajana lippukunnalle tyypillisessä
tapahtumassa kokeneen partiojohtajan ohjauksessa sekä arvioida omaa
onnistumista tehtävässään.

Sisältö

 • Lippukunnan tyypillinen johtamistehtävä sisältää:
  suunnitteluaikataulun, tavoitteet, budjetin,
  turvallisuussuunnitelman, projektiryhmän johtamisen,
  palautteen keräämisen tapahtumasta ja johtamisesta, tapahtuman
  toteutuksen sekä vuorovaikutteista ohjaamista lippukunnan
  nimittämän ohjaajan kanssa.
 • Keskustelut kummikouluttajan kanssa lähiopetuksen aikana
 • HUOM! Kouluttajien tulee varmistaa, että johtamistehtävä on
  koulutettavan osaamistason mukainen eli sopivan haastava,
  muttei liian laaja.

Koulutusmenetelmät

 • Ohjaava keskustelu
 • Aktivoiva luento ja toiminnallinen menetelmä
 • Ennakkotehtävä

Lähiopetuksen kesto: 2 tuntia (huom! lisäksi itsenäinen johtamistehtävä)

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

1

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite