J1 Sudenpentu-/seikkailijaryhmän johtaminen

Sisältö Ydinaines (must know) Täydentävä tietämys (should know) Erityistietämys (nice to know)
Johtaminen

 

 

 

 

 

Ongelmatilanteet

Aikuisen rooli lapsien johtajana

 

Vertaisjohtajuus ikäkaudessa

 

Sudenpentu-/ ja seikkailijaryhmän johtamisen ongelmatilanteet

 

Ongelmien ratkaisu ja avun saanti

 

Tuntee partion johtamismallin  
Ryhmänhallinnan keinot

Ennakointi, ryhmähengen rakentaminen, rutiinit, ryhmän säännöt ja niiden merkitys, kannustaminen ja palaute, yhdessä päättäminen, vastuun jakaminen

 

Ryhmäyttämisen merkitys ja erilaisia malleja  
Yhteistyö huoltajien kanssa Huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön merkitys

 

Ryhmän toiminnasta tiedottaminen

 

 

 

 

Lippukunnan viestintästrategia

 

 

 

 

 

 

Erilaisten lasten  kanssa toimiminen Vinkkejä eri kulttuureista tulevien lasten kanssa toimimiseen

 

Vinkkejä erityislasten kanssa toimimiseen

 

Sisupartiointi Suomen Partiolaisten moninaisuuslinjaus

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite