IK4: Minä partiojohtajana 2

IK4: Minä partiojohtajana 2

Osaamisalue: Itsensä kehittäminen
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Partiojohtajajatkokoulutus (Ko-Gi)
Esitiedot: Partiojohtaja -peruskoulutus
Tavoitteet: Koulutettava osaa arvioida partion johtamiskäsitystä suhteessa omaan toimintaansa. Osaa kehittää omaa toimintaansa johtajana, yksilönä ja ryhmän jäsenenä.

Sisältö

  • Partion johtamiskäsityksen arvioiminen
  • Partion johtamiskäsityksen mukaiset roolit
  • Partion arvopohjan soveltaminen partiojohtajana toimiessa
  • Vastuullinen ja perusteltu partion aikuisten, nuorten ja lasten toiminnan tukeminen.
  • Kehittymistavoitteiden ja jatkuvan itsensä kehittämisen merkitys

Koulutusmenetelmät

  • Ohjaava keskustelu
  • Pohdintatehtävä ennakkoon ja luento
  • Pohdintatehtävä ennakkoon ja toiminnallinen menetelmä

Lähiopetuksen kesto: 8 tuntia

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

1

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite