IK3 Minä luotsina

Sisältö Ydinaines (must know) Täydentävä tietämys (should know) Eritystietämys (nice to know)
Oman vahvuudet ja kehitystarpeet Omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen ikäkauden johtajana Erilaiset kouluttautumismahdollisuudet (lpk:n, alueen ja piirin tapahtumat)

 

Partion johtamismallli ja sen soveltaminen luotsin pestiin

 

Kehittyminen pestissä -työkalu

 

Partion koulutuspolku ja mahdollisuudet kouluttautua laajemmin

 

 

Mentorointi partiossa, miten mentori voi tukea luotsia

Luotsin pesti eri ikäkausissa Ymmärtää luotsin pestin sisällön ikäkauden (tarpoja, samoaja ja vaeltaja) johtajana sekä nuoren johtajan tukena

 

Pestin vastuullisuus

 

Vastaavan ikäkausijohtajan sekä pesti-, ohjelma- ja lippukunnanjohtajan roolit luotsin tukena

 

 

 
Aikuisen roolin merkitys 12-22 -vuotiaan nuoren elämässä 12-22-vuotiaan nuoren kehitysvaiheet (esim. murrosikä, päihteiden käyttö, seurustelu ja seksuaalisuus) ja kuinka aikuinen luotsi voi tukea nuorta näissä tilanteissa

 

   
Luotsi tukena eri ikäisten nuorten kehitykselle Miten luotsi/aikuinen voi tukea eri ikäisiä nuoria partiossa

 

Nuorten kanssa viestiminen

 

Nuorten elämän murroskohdat ja ongelmatilanteet sekä  ratkaisumalleja ongelmiin Aikuisen tuen merkitys eri ikäisten nuorten kehitykselle yleisesti

 

Luotsi ja toiminnan turvallisuus Luotsin vastuu toiminnan turvallisuudesta (turvallisuusohjeet, turvallisesti yhdessä -koulutus)

 

Kriisiviestinnän merkitys, turvallisuussuunnittelu, lastensuojelun perustiedot  

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite