IK2: Itsensä kehittäminen: minä partiojohtajana 1

IK2: Itsensä kehittäminen: minä partiojohtajana 1

Osaamisalue:  Itsensä kehittäminen

Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Partiojohtaja –peruskoulutus

Esitiedot: Tervetuloa partioon –koulutus tai vastaavat tiedot

Tavoitteet: Ymmärtää partion johtamiskäsityksen ja vastuun omasta kehittymisestä
yksilönä.

Sisältö

  • Vapaaehtoisroolin merkitys itselle (aikuisena / vaeltajana)
  • Partion johtamiskäsitys
  • Oman toiminnan arvioinnin vahvuudet ja heikkoudet partiossa ja
    omien kehittymiskohteiden tunnistaminen
  • Oman ajankäytön suunnittelu
  • Oman koulutuspolun suunnittelu

Koulutusmenetelmät

  • Aktivoiva luento ja toiminnallinen menetelmä
  • Ohjaava keskustelu
  • Pohdintatehtävä ennakkoon ja toiminnallinen menetelmä

Lähiopetuksen kesto: 3 tuntia

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

1

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite