O1 Ohjaamisen perusteet

Sisältö Ydinaines (must know) Täydentävä tietämys (should know) Eritystietämys (nice to know)
Ohjaaminen toimintatapana Johtamisen ja ohjaamisen ero

 

Yksilön ja ryhmän ohjaamisen erot

 

Ohjaaminen käytännössä (esim. ohjauskeskustelu, kannustaminen, haastaminen)

 

Ohjaamisen vaikutus ryhmän rakenteen ja toiminnan kehittämisessä (ryhmän kehityksen vaiheet ja ryhmäyttäminen)
Nuorten ja aikuisten ohjaaminen Vertaisjohtajan ja lähijohtajan roolit

 

Eri-ikäisten nuorten luotsaaminen ohjaamalla

Aikuinen nuoren ohjauksessa

 

Nuoren osallisuuden tukeminen tavoitteena nuori johtaja

 

Ohjaamisen merkitys yksilölle Ohjattavan kehittyminen ohjauksen avulla Ohjaajan oma kehittyminen ohjauksen edetessä

 

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

1

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite