J4: Tapahtuman johtaminen

J4: Tapahtuman johtaminen

Osaamisalue: Johtaminen

Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Partiojohtaja -peruskoulutus ja Organisaatiossa toimiminen -koulutus

Esitiedot: Tervetuloa partioon -koulutus tai vastaavat tiedot

Tavoitteet: Osaa järjestää lippukunnalle tyypillisen tapahtuman projektiryhmän
avustamana. Ymmärtää partiojohtajan vastuun ja velvollisuudet
tapahtuman johtajana.

Sisältö

 • Tavoitteiden asettaminen tapahtumalle
 • Suunnitteluaikataulun laatiminen
 • Tapahtuman viestinnän suunnittelu ja toteuttaminen
 • Talousarvion tekeminen
 • Aiempien palautteiden hyödyntäminen uuden koulutuksen /
  tapahtuman suunnittelussa
 • Partiojohtajan vastuun merkitys tapahtuman johtajana
 • Projektiryhmän kannustava johtaminen
 • Tapahtuman arvioinnin suunnittelu ja toteutus
 • Palautteen kerääminen osana arviointia

Koulutusmenetelmät

 • Toiminnallinen menetelmä
 • Ohjaava keskustelu
 • Aktivoiva luento ja toiminnallinen menetelmä

Lähiopetuksen kesto: 4 tuntia

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

1

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite