P2 Partion perusteet 1

Päivitetty 2.2.2019

Sisältö Ydinaines (must know) Täydentävä tietämys (should know) Erityistietämys (nice to know)
Partion peruskirja, arvopohja ja päämäärä Partion arvopohja ja päämäärä peruskirjan mukaan Ihanteet, lupaus ja tunnus eri ikäkausissa Partion moninaisuus (esim. sisutoiminta ja monikulttuurisuus partiossa)

Erilaiset toimintamuodot (esim. meritoiminta)

Partion historia, perinteet ja symboliikka Partion syntyhistorian pääpiirteet, lippukuntien perinteet ja keskeisimmän symboliikan tunnistaminen Syventävä symboliikkatietämys (merkit, liput, huivit, partiopuku, ikäkausimerkit, ansiomerkit) Oman lippukunnan historia, Suomen partioliikkeen historia, Baden-Powellin henkilöhistoria
Partion organisoituminen Tunnistaa käsitteet lippukunta, alue, piiri, keskusjärjestö ja maailmanjärjestöt (WAGGGS ja WOSM) Aluetoiminnan merkitys lippukunnalle, keskusjärjestön tehtävät ja piirien palvelut sekä tuki lippukunnalle Piirien ja keskusjärjestön työnjako, keskeisimmät piiripestit
Kansainvälisyys partiossa Partion asema ja merkitys maailmanlaajuisena kasvatusjärjestönä WAGGGS ja WOSM: Maailmanjärjestöjen rooli

Miten voi toimia kansainvälisesti Suomessa?

Kansainvälinen partiotoiminta (esim. Gillwell ja VBL -koulutus, partiokodit, kv-leirit,  kv-projektit, ajankohtaiset kehyprojektit ja Explorer Belt)

Maailmanjärjestöjen peruskirjat

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite