P4: Ajankohtaista partiossa

P4: Ajankohtaista partiossa

Osaamisalue: Partiotieto

Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Partiojohtaja peruskoulutus, Ohjelmajohtajakoulutus, Pestijohtajakoulutus, Lippukunnanjohtajakoulutus, ja Koulutusohjaajakoulutus. Partiojohtaja -jatkokoulutus (Ko-Gi), laajempi versio (8h)

Esitiedot: Ei esitietovaatimuksia – kohderyhmänä vahvan partiotaustan omaavat
aikuiset.

Tavoitteet: Tuntee Suomen ja kansainvälisen partion ajankohtaiset asiat (teemat,
tapahtumat ja tavoitteet).

Sisältö

  • Ajankohtaiset asiat partiossa
  • Sisältö mukautetaan kohderyhmän mukaan

Koulutusmenetelmät

  • Aktivoiva luento

Lähiopetuksen kesto: 1 tunti (voi vaihdella ryhmän mukaan), 8 tuntia Partiojohtajajatkokoulutus (Ko-Gi)

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

1

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite