K1 Kehitys ja kasvu 1

Sisältö Ydinaines (must know) Täydentävä tietämys (should know) Eritystietämys (nice to know)
Ikäkauden kehityskaari Psyykkisen ja fyysisen kehityksen yleiset lainalaisuudet ikäkaudessa

 

Tyttöjen ja poikien erot

 

Kasvatuspsykologinen näkemys kehitykseen
Keskeiset kehitystapahtumat Ikäkaudessa tapahtuva kehittyminen kasvatustavoitteiden näkökulmasta

 

Itsenäistyminen Ikäkauden kriisien ratkaisu
Keskeiset elämäntapahtumat Lapsen ja nuorten elämään vaikuttavat asiat ja muutokset

 

Nuorten elämänpiiri ja kulttuuri
Kavereiden ja ryhmän merkitys Ryhmän ja kavereiden merkitys lapselle/nuorelle

 

Partiossa pysymisen/ partiosta eroamisen syyt Erilaisuuden hyväksyminen
Ikäkauden ohjelma- ja johtajamalli Partiotoiminnan vastaus ikäkauden vaatimuksiin

 

Partiotoiminnan tarjoama tuki lapselle/nuorelle

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite