K2: Ikäkausiohjelman perusteet (sudenpennut/seikkailijat)

K2: Ikäkausiohjelman perusteet (sudenpennut/seikkailijat)

Osaamisalue: Kasvatus
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Akela/Sampo -koulutus
Esitiedot: Tervetuloa partioon -koulutus tai vastaavat tiedot
Tavoitteet: Ymmärtää yhden ikäkauden ohjelman rakenteen ja kuinka sitä
suunnitellaan ja johdetaan. Ymmärtää, miten lapsille tarjotaan
partiomaista toimintaa.
Sisältö

 • Ikäkauden kasvatustavoitteet pääpiirteissään
 • Ikäkauden ohjelman soveltaminen: merkit,
  ohjelmatapahtumat, ohjelman rakenne, aktiviteetit.
 • Saadaan käytännön vinkkejä toteutukseen
 • Ikäkauden lupaus ja ihanteet
 • Ikäkausien yhteistyön merkitys siirtymävaiheessa
 • Ryhmän rakenteen ja koon merkitys sekä edellytykset
  toimia ryhmänä
 • Ikäkauden johtajamalliin sekä toimintaa tukeviin
  henkilöihin ja tahoihin tutustuminen
 • Partiomenetelmä toiminnan toteuttamisessa
 • Ikäkauden yhteistyötahot (lpk, alue, piiri, SP)
 • Toiminnan suunnittelun periaatteet ja merkitys
 • Ikäkauden tukimateriaaleihin tutustuminen
 • Retkien keskeinen merkitys kasvatuskeinona ja osana
  partio-ohjelmaa.

Koulutusmenetelmät

 • Aktivoiva luento
 • Pari/ryhmätyö
 • Toiminnallinen menetelmä

Lähiopetuksen kesto 5 tuntia

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

1

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite