IK 3: Minä luotsina

IK 3: Minä luotsina

Osaamisalue: Itsensä kehittäminen
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Luotsikoulutus
Esitiedot: Partiojohtaja -peruskoulutus tai vastaavat tiedot
Tavoitteet: Ymmärtää luotsin pestin sekä aikuisen roolin 12-22-vuotiaan nuoren kasvattajana ja on valmis kehittymään pestissään.

Sisältö

  • Omien vahvuuksien ja nuorten johtamiseen liittyvien kehittymistarpeiden tunnistaminen
  • Luotsin pesti eri ikäkausissa: vastuut, tuki ja koulutusmahdollisuudet.
  • Aikuisen roolin merkitys 12-22 -vuotiaiden nuorten elämässä (esim. murrosikä, päihteiden käyttö, seurustelu ja seksuaalisuus).
  • Eri-ikäisten nuorten kehityksessään tarvitseman aikuisen tuen merkitys
  • Luotsin vastuu toiminnan turvallisuudesta partiotapahtumissa (turvallisesti yhdessä -koulutus, turvallisuusohjeet, kriisiviestintä, turvallisuussuunnitelma, lastensuojelu).

Koulutusmenetelmät

  • Aktivoiva luento ja pari/ryhmätyö
  • Toiminnallinen menetelmä
  • Pohdintatehtävä ennakkoon ja toiminnallinen menetelmä

Lähiopetuksen kesto: 2 tuntia

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

1

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite