Elämänverkko

Kirjoitamme taululle kaksi otsikkoa: ”ihminen aiheuttaa” ja ”muut syyt”. Seisomme piirissä ja rakennamme yhdessä elämän verkkoa. Yksi samoajista aloittaa ottamalla lankakerän ja nimeää yhden asian, joka luo/ ylläpitää/ parantaa/ mahdollistaa/ suojelee elämää (katso esimerkkejä tehtävän lopusta). Yksi samoajista tai luotsi toimii kirjurina piirin ulkopuolella ja kirjoittaa muistiin kaikki asiat, jotka osallistujat mainitsevat. Päätämme, kumman otsikon alle mikäkin esimerkki kuuluu. Seuraava osallistuja ottaa kiinni langan päästä, sanoo seuraavan asian ja heittää kerän jollekulle piirin toisella puolella. Jos keksiminen on vaikeaa, voimme yhdessä auttaa vuorossa olevaa. Harjoituksen lopussa oleva sanalista on tukena.

Esimerkkikysymyksiä ongelmatilanteisiin: ”Mikä auttaa sinua pysymään terveenä?/ Sano jokin elämän perusedellytys./ Mitä kasvit tarvitsevat elääkseen?/ Mikä tuo elämään turvaa?/ Mikä tekee elämästä onnellista?”
Jatkamme niin pitkään, kunnes kerä on kulkenut kaikilla. Kun kaikki esimerkit on kirjoitettu muistiin, merkitsemme rastin niiden asioiden kohdalle, joihin ihminen meidän mielestämme voi vaikuttaa ja mietimme esimerkkejä siitä, miten asioihin voi vaikuttaa. (Ihmisen aiheuttamien asioiden lisäksi moniin sairauksiin ja onnettomuuksiin voi vaikuttaa, vaikka niitä ei voi kokonaan estää).
Aktiviteetin toisessa osassa rikotaan verkkoa. Otamme sakset ja vuorollamme mainitsemme jonkin asian, joka vahingoittaa elämän verkkoa tai tuhoaa sitä. Leikkaamme yhden langan poikki jokaisen esimerkin kohdalla, kunnes verkko on tuhoutunut ja meillä on pelkkiä langanpätkiä käsissään. Yksi samoajista tai luotsi toimii kirjurina ja voi auttaa tarvittaessa samalla tavalla kuin osassa 1.

Verkon hajoaminen on hyvin voimakas kuva. Siksi on tärkeää, että harjoitus puretaan hyvin. Ihminen pystyy omilla valinnoillaan ja omalla toiminnallaan vaikuttamaan monin tavoin siihen, että elämää ei vahingoiteta. Oikeus elämään tarkoittaa, että elämää ei tuhota vaan sitä suojellaan ja sen edellytykset pyritään turvaamaan mahdollisimman hyvin. Pohdimme mitä voisimme tehdä suojellaksemme elämää.

Lopuksi on hyvä koota elämän verkko uudelleen. Osallistujat kokoontuvat jälleen piiriin. Piirin muodostuessa kirjoitamme taululle kaikki asiat, jotka mainittiin osassa 1 kun verkkoa muodostettiin. Kokoamme verkon uudestaan samalla tavalla kuin ensimmäisellä kerralla. Voimme mainita taululle kirjoitetun asian tai keksiä myös jonkin uuden asian. Apuri kirjoittaa uudet asiat taululle. Kun verkko on valmis, pitelemme sitä jonkin aikaa ja luemme vielä taululta kaikki elämää suojelevat asiat. Laskemme verkon lattialle. Jos mahdollista, jätämme verkon paikoilleen loppuillaksi.

Apusanoja: Elämää suojelevia asioita: ruoka, lämpö, terveydenhoito, koti, rakkaus, ystävyys, hoiva, auttaminen, vesi, puhdas ilma, turvallinen ympäristö, toisista huolehtiminen, syntymä, äitiysneuvola, valo, aurinko, lääkkeet, hygienia, peseytyminen, liikunta, uni, lepo, rauha, lait, ihmisoikeussopimukset, rikoksentorjunta, avustusjärjestöt…
Elämää tuhoavia asioita: sodat, nälkä, köyhyys, tulvat, luonnononnettomuudet, väkivalta, puutteellinen terveydenhuolto, huono hygienia, kuolemantuomio, liikenne, onnettomuudet, sairaudet, saasteet, aids, heitteillejättö, tappaminen, aseet, tulipalo, myrkyt, hukkuminen, myrkkykäärmeet, terrori-iskut, villieläimet…

Taitoalueet

Kestävä kehitys, Visiointitaidot,

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Ihmissuhteet, Vastuu elinympäristöstä, Yhteiskunnallinen vaikuttaminen,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite