Turhia tavaroita

Tarpoja miettii, mikä on itselle todella tärkeää, mistä oma hyvinvointi muodostuu ja millaisia asioita todella tarvitsee.

Turhien tavaroiden listaus. Jokainen miettii mielessään tai kirjoittaa paperille kolme tuotetta, joita ilman ei millään tulisi toimeen, ja kolme tuotetta, joista voisi heti luopua.Kun kaikki ovat tehneet henkilökohtaiset valintansa, muodostetaan noin 3 – 6 hengen ryhmät. Ryhmille annetaan tehtäväksi laatia ryhmän jäsenten yhteiset listat kolmesta välttämättömästä ja tarpeettomasta tuotteesta. Tehtävänannon yhteydessä voi pohjustaa ajatusta siten, että jokainen voi itse miettiä, mitä tarvitsee, mutta jos jonkin tuotteen kuluttaminen ja sitä kautta valmistus halutaan lopettaa, tarvitaan jo suuremman ihmisryhmän yhteinen demokraattinen päätös. Luetteloita voi käyttää pohjana keskustelulle siitä, mikä on tarpeellista ja mistä elämään tulee laatua ja niin edelleen. On hyvä myös huomata, miten ikä, sukupuoli ja elämäntilanne saattavat vaikuttaa siihen, mitkä asiat ovat välttämättömiä. Harjoitus on yleensä hauska ja keskustelua kovasti herättävä. Turhien tavaroiden luetteloinnin tarkoitus ei ole syyllistää niitä, joiden mielestä jotkin muiden mielestä tarpeettomat tuotteet ovat tuikitarpeellisia. Idea on saada ihmiset ylipäätään miettimään sitä, mikä on itselle todella tärkeää, mistä oma hyvinvointi muodostuu ja millaisia asioita todella tarvitsee.LÄHDE: http://www.sll.fi/luontojaymparisto/kestava/materiaaleja/vaskuleikit/?searchterm=LEIKKI

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kolo, Retki,

Kesto

10 min,

Aktiviteetin yläkäsite