Suhde itseen: Vastuun kantaminen

Tarpoja tietää, mitä vastuita ja velvollisuuksia hänellä on.

Tarpoja oppii kantamaan vastuuta itsestään, läheisistään ja ympäristöstään.

Taitoalueet

Arjen taidot, Itsensä johtamisen taidot,

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja ottaa etukäteen selvää millaisessa vastuussa tarpojaikäinen nuori on tekemistään asioista. Esimerkiksi rikosoikeudellinen vastuu ja vahingonkorvausvastuu ovat eri asioita ja voivat tulla kyseeseen eri ikäisinä. Rikosoikeudellinen vastuuikäraja on Suomessa 15 vuotta. Rikoslaissa määritellyt teot ovat alle 15-vuotiaidenkin tekeminä rikoksia. Kun henkilö täyttää 15 vuotta, hän on syyntakeinen ja rikoksistaan vastuussa. Hänet voidaan siis tuomita sakkoihin, nuorisorangaistukseen, yhdyskuntapalveluun tai vankeuteen. Alle 15-vuotias on kuitenkin velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot riippumatta siitä, onko hänet tuomittu rangaistukseen. Luotsin tehtävä: Luotsi auttaa vartionjohtaja selvittämään tarpojaikäisen nuoren vastuita omista tekemisistään. Luotsin on hyvä olla mukana aktiviteetin toteuttamisessa, koska tarpojilla voi olla mielessä paljon aiheeseen liittyviä kysymyksiä. Luotsin on hyvä valmistautua siihen, että tarpojat voivat kertoa luottamuksellisiakin asioita omista tai kavereidensa tekemisistä. Luotsi huolehtii siitä, että harjoituksissa säilyy turvallinen ilmapiiri keskusteluissa ja harjoituksissa.

Kasvatustavoitteet

Maailmankatsomus,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kämpällä, Kololla, Metsässä, Ulkona,

Kesto

muutama tunti,

Aktiviteetin yläkäsite