Demokratia ja osallisuus

Samoaja ymmärtää demokraattisen vaikuttamisen ja osallistumisen kuuluvan kestävään toimintakulttuuriin. Samoaja osallistuu aktiivisesti omissa ympäristöissään ja kantaa vastuunsa.

Samoaja käyttää ääntään. Samoaja harjoittelee vaikuttamista omassa elämässään ja yhteisöissään ja saa kokemuksen osallisuudesta. 

Taitoalueet

Kestävä kehitys, Vaikuttaminen,

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Vartionjohtaja suunnittelee toteutuksen. Luotsin tehtävä: Luotsi auttaa tarvittaessa aktiviteetin suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Kasvatustavoitteet

Ryhmässä toimiminen, Vastuu elinympäristöstä, Yhteiskunnallinen vaikuttaminen, Yhteisöön kuuluminen,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kesto

1 – 2 tuntia,

Aktiviteetin yläkäsite