Asiat meni näin, koska…?

Perehdymme eri maailmankatsomusten ja vakaumusten ajatuksiin käsitteis kohtalo, johdatus, Karman laki, suojelusenkeli ja niin edelleen. Keskustelemme omasta maailmankatsomuksesta näiden teemojen pohjalta. Mikä seuraavista tuntuu itselle vieraalta tai oudolta? Mikä on itselle läheinen ja tuttu ajatusmalli?  

Toteutamme pohdinnan niin, että jokaisella meistä on kädessään kolme pientä esinettä/kynttilää/kiveä. Olemme kirjoittaneet oheiset tekstit suuremmille lapuille. Luemme vuorotellen kaikki laput ja merkitsemme itseämme kiinnostavan tai itsellemme läheisen tekstin mukanamme olevalla kivelläVoimme kukin laittaa yhdelle lapulle 1-3 esinettä.  

Lopuksi kokoonnumme yhteen katsomaan lappuja yhdessä. Mikä lappu sai eniten esineitä? Mikä vähiten?  

Otamme kaksi ääripään tekstiä tarkempaan käsittelyyn. Miksi se on tuttu/kiinnostava? Mitä tämä kertoo meidän ryhmästä? Entä jos ei erotu yhtä yhteistä? Miksi joku jäi kokonaan ilman?  

Mitä ajatuksia nämä lapun tekstit herättävät? Mistä haluamme olla eri mieltä? Minkä asian kanssa olemme samaa mieltä?  

 

Määritelmiä taustatiedoksi: 

 

Karman oppien mukaan jokaisen elävän olennon nykyinen olotila on suoraa seurausta menneisyydessä tehdyistä teoista. Karma on näiden tekojen alati muuttuva summa. Monesti karman katsotaan säilyvän myös kuolemassa, vaikkei varsinaiseen jälleensyntymään uskottaisikaan. Samaan tapaan nykyiset teot vaikuttavat tulevaisuuteen, myös tuleviin jälleensyntymiin. Pahat teot voivat johtaa jälleensyntymään huonommissa oloissa, jopa eläimenä. Teoiksi lasketaan myös ajatukset ja sanat. Mielentila, jossa teot tehdään, voi vaikuttaa kertyvän karman määrään ja laatuun. 

Karma ei merkitse kohtaloa, sillä jokainen voi vaikuttaa omaan käytökseensä.” (Lähde: Wikipedia) 

 

Johdatuksella tarkoitetaan maailmassa toteutuvaa Jumalan tahtoa, ohjausta ja huolenpitoa. Ihminen voi nähdä Jumalan johdatuksen sekä arkisissa asioissa että elämän suurissa ratkaisuissa, tosin usein vasta jälkeenpäin. Puhe Jumalan johdatuksesta ilmaisee vakaumuksen, että elämän vaiheet eivät syvimmiltään ole ihmisen omissa käsissä, vaan Jumalan viisaan tahdon varassa.” (Lähde: evl.fi) 

 

Kohtalo tarkoittaa ennalta määrättyä tapahtumien kulkua. 

Jotkut ajattelevat, että kohtalo tarkoittaa sitä, että ihminen toimii mekanistisesti syyn ja seurauksen lakien mukaan kuin kone, ja siksi seuraa ennalta määräytynyttä maailmanviivaa. Toisille kohtalon aikaansaa Jumala/jumaluus, joka pyrkii tuottamaan ihmiselle tai asialle haluamansa kaltaisen tapahtumahistorian, vaikka tämä haluaisi muuta. 

Ihmisen kohtalo saattaa joidenkin mielestä määräytyä esimerkiksi syntymähetkellä, toisten mukaan se on määräytynyt jo maailman syntyessä. Voidaan ajatella että on olemassa yksilön kohtalo, mutta myös suurempia, kuten kansakuntien tai maailman kohtaloita, joihin yksilön kohtalo nivoutuu. 

Kohtalo saattaa olla täysin orjuuttava, johonkin suuntaan vetävä, tai jotain siltä väliltä. Joidenkin mukaan kohtalo toimii aina samalla tavalla, esimerkiksi huono-onniseksi syntynyt kokee aina huonoa onnea. Toisten mukaan kohtalo taas vaihtelee. (Lähde: Wikipedia) 

 

Kirous on ääneen lausuttu toivomus tai maaginen rituaali, jossa loitsimalla tai jollain toiminnolla kuten eleellä tai maagisen esineen luovutuksella toivotaan toiselle ihmiselle jotain pahaa. Kirouksen tavoitteena on voinut olla uhrin sairastuminen, vammautuminen, takaisku tai jopa kuolema. Kirous aiheuttaa sellaisen vaikutuksen kun kirouksenasettaja on määrännyt. Kiroaja tuntee kirottavaa kohtaan yleensä syvää vihaa, halveksuntaa ja/tai inhoa. Kiroaja voi tuntea myös että häntä on kohdeltu väärin. 

Esimerkki: Syvää vihaa tunteva ihminen sanoo: ”Toivon että elämästäsi tulee kurja ja köyhä.” Hän huokuu vihaa sanoessaan tämän ja ajattelee toistuvasti toivettaan ja tuntee toistuvasti vihan tunteita kohdetta kohtaan. Kirotun elämässä tapahtuu kerta toisensa jälkeen ikäviä asioita jotka pitävät hänet kurjana ja köyhänä. (Työttömyys, sairastelu, krooninen tai toistuvia lyhytaikaisia, autot hajoavat, koneet ja laitteet rikkoutuvat, asiat eivät luista ponnistelusta huolimatta niin kuin niiden kuuluisi  jne.) 

 

Satunnaisuus tarkoittaa säännönmukaisuuden ja tarkoituksen puutetta. (wikipedia) Sattuma, asioilla ei ole syy-seuraussuhdetta. Esimerkiksi evoluutioteoria perustuu pitkälti sattuman varaan: ennalta määräämättömien geneettisen materiaalin yhdistelmien ja satunnaisten mutaatioiden nähdään tuottaneen kaikki koskaan olemassa olleet elämänmuodot sattumanvaraisten ympäristönmuutosten ohjaamina. Myös itse elämän synty maapallolla on monien biologien mukaan silkkaa sattumaa. (Lähde: Areiopagi.fi)  

 

Suojelusenkeli: 

Maan korvessa kulkevi lapsosen tie, 

vaan ihana enkeli kotihin vie. 

Niin pitkä on matka, ei kotia näy, 

vaan ihana enkeli vieressä käy, 

vaan ihana enkeli vieressä käy. (Virsi 971)  

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite

paussi