Kysna blue

Tarpoja tunnistaa ennakkoluulojaan. Hän suhtautuu avoimesti itselleen vieraisiin kulttuureihin.

Johtaja laittaa soimaan musiikkia ja pyytää tarpojia arvaamaan, mistä musiikki on peräisin. Jos kyseessä on laulu, johtaja pyytää osallistujia kuvittelemaan, mistä sanat voisivat kertoa. Kappale voi soida noin 3 – 4 minuuttia. Tarpojat voivat kuuntelun jälkeen jutella musiikista ystävänsä kanssa muutaman minuutin ajan kuitenkaan paljastamatta omia arvauksiaan. Sen sijaan he voivat halutessaan kirjoittaa arvauksensa muistiin. Lopuksi musiikkikappale soitetaan uudestaan, ja halutessaan osallistujat voivat nyt paljastaa arvauksensa koko ryhmälle. Johtaja paljastaa oikeat vastaukset. Jos johtaja on monistanut sanat, hän jakaa ne nyt tarpojille ja soittaa kappaleen uudestaan. Tarpojat voivat lukea sanoja kappaleen soidessa ja halutessaan laulaa mukana. Ryhmä voi vielä arvioida kappaletta sanat luettuaan. Johtaja voi päättää harjoituksen toiseen musiikkikappaleeseen.

Lähde: www.keks.fi

Taitoalueet

Kansainvälisyys,

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Johtaja etsii sopivaa musiikkia jostain vähemmistökulttuurista tai toiselta mantereelta. Jos sanoille löytyy käännös (ja jos ne soveltuvat ryhmälle), hän voi monistaa tai näyttää ne kaikille ryhmän jäsenille. Harjoituksessa tarvitaan äänentoistoa. Harjoituksen onnistumisen kannalta on tärkeää valita oikeanlaista musiikkia. Usein on parempi soittaa aluksi vain sellainen osa kappaleesta, johon ei sisälly sanoja. Näin harjoitus ei heti keskity vieraaseen kieleen. Sen jälkeen voidaan soittaa koko kappale sanoineen. Valitun kappaleen tulisi myös olla sellainen, joka luo tilanteeseen hyvää tunnelmaa. Jos mahdollista, johtajalla pitäisi olla taustatietoa kappaleesta: musiikkityylistä, instrumenteista tai siitä, kuinka suosittu esittäjä on kotimaassaan. Usein tämä harjoitus toimii parhaiten, kun musiikki ei ole aivan ilmeisesti vierasmaalaista. Esimerkiksi klassinen musiikki ja jazz yhdistetään usein Eurooppaan tai Pohjois-Amerikkaan, vaikka ihmiset monista muistakin kulttuuritaustoista soittavat niitä. Musiikki, tanssi ja kaikenlainen taide ovat erinomaisia tapoja tutustua toisiin kulttuureihin. Kuitenkin on hyvä tiedostaa, että ne voivat myös välittää stereotypioita ja ennakkoluuloja. Lopuksi vartio voi pitää pienen keskustelutuokion. Olivatko osallistujat yllättyneitä kuullessaan musiikin alkuperämaan, pitivätkö he musiikista, oliko vaikea arvata, mistä maasta se oli kotoisin, miksi oli tai ei ollut vaikea arvata ja niin edelleen. Jos tarpojat sanovat, että musiikki oli heille entuudestaan vierasta, mutta että he pitivät siitä, johtaja voi johdatella tarpojia pohtimaan syytä siihen, että he eivät olleet kuunnelleet sellaista aiemmin. Siksikö, ettei tällaista musiikkia soiteta radiossa? Miksi ei soiteta? Johtajan tehtävänä on johtaa keskustelua ja tehdä tarvittaessa apukysymyksiä, joilla voi herätellä tarpojia aiheen äärelle.

Kasvatustavoitteet

Yhteisöön kuuluminen,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kämpällä, Kololla,

Kesto

30 min,

Aktiviteetin yläkäsite