Vaikuttaminen

Vartio pohtii erilaisten tilanteiden kautta, mikä olisi oikea kanava puuttua ja vaikuttaa lippukunnan asioihin. Tarpoja tutustuu lippukunnan vaikutuskanaviin ja kokeilee vaikuttamista valitsemallaan tavalla.