Tulitikkukuvio-peli

Tähän peliin tarvitaan vähintään kahdeksan henkeä. Vartio jaetaan kahteen joukkueeseen. Molempien joukkueiden sisältä valitaan yksi kuningas, vähintään yksi lähetti, vähintään yksi sanansaattaja ja yksi työmies. Kuningas istuu huoneen toiseen päähän ja työmies toiseen päähän huonetta, selin kohti kuningasta, jotta nämä kaksi eivät voi kommunikoida keskenään. Lähetti ja sanansaattaja saavat kulkea vapaasti huoneessa, mutta eivät saa häiritä toisen joukkueen suoritusta. Kuninkaalle annetaan kuva pöydän tasossa olevasta tulitikkuasetelmasta, joka työmiehen tulisi kasata kuninkaan ohjeiden mukaan. Työmiehelle annetaan pöydälle askillinen tulitikkuja, joihin vain hän itse saa koskea. Mutta tilanne ei olekaan niin yksinkertainen kuin miltä se kuulostaa. Kuningas ja työmies eivät saa puhua toisilleen. Työmies ei saa puhua lainkaan. Sanansaattaja on kuninkaan lisäksi ainoa joka saa puhua, mutta hän ei saa katsoa kuninkaalla olevaa kuvaa. Sanansaattajan tehtävänä on kertoa työmiehelle, mitä kuningas on kertonut kuvassa olevan, kuten sen missä asennossa mikäkin tulitikku on. Lähetti saa katsoa kaikkien tekemisiä, kuten myös kuninkaan ‘’rakennuspiirustuksia’’. Hän ei kuitenkaan saa sanoa kenellekään mitään. Hän saa vain elehtiä päätä nyökkäämällä ja ravistamalla. Kisan voittaa se joukkue, kumpi on ensin saanut rakennelman oikein kasattua. Leikin johtaja tarkistaa, että kuvio on oikein kasattu ja julistaa voittajan.

Jos peliin haluaa haastetta, niin myös tulitikun suunnalla on väliä, sillä kaikki tulitikkujen päät tulee samansuuntaisesti kuin alkuperäisessä kuvassa.